pic

Akateeminen seminaari

Seminaariin ilmoittautuminen

Seminaari on ilmainen, kuten koko Ropecon. Ilmoittautuminen on kuitenkin vaadittua, mikäli haluat päästä käsiksi käsikirjoituksiin ennen tapahtumaa ja haluat osallistua keskusteluun seminaarin aikana.

Ilmoittautuminen onnistuu seuraamalla tätä linkkiä.

Kutsupuhuja: Björn-Ole Kamm

Vuoden 2021 Ropeconin akateemisen seminaarin kutsupuhuja on apulaisprofessori Björn-Ole Kamm Kioton yliopistosta. Esityksessään Kamma esittelee japanilaisen roolipelikulttuurin ominaispiirteistä, tuoreen Role-Playing Games of Japan: Transcultural Dynamics and Orderings -kirjansa pohjalta.

Björn-Ole Kamm (www.b-ok.de) gained his doctoral degree from Heidelberg University and today works as associate professor in Transcultural Studies at Kyoto University where he coordinates Japan’s first international joint degree program in the humanities. His previous research engaged stereotypes, media use, gender, and the border-crossing flows of non-digital gaming in and from Japan (Role-Playing Games of Japan: Transcultural Dyn
amics and Orderings, Palgrave, 2020; “A Short History of Table-Talk and Live-Action Role-Playing in Japan,” Simulation & Gaming 50 (5), 2019; “Adapting Live-Action Role-Play in Japan,” Replaying Japan Journal 1, 2019).

Kamm is co-editor of the open-access, bilingual Japanese Journal of Analog Role-Playing Game Studies (jarps.net). Together with colleagues in special needs psychology and experience design (Waldritter) and funded by the Japan Society for the Promotion of Science, he currently explores live-action role-play (larp) in Japanese educational and therapeutic contexts, co-designing a larp about the everyday challenges of people diagnosed with autism.

Tukijamme

Vuoden 2020 akateeminen seminaari sai jo toista kertaa tukea Suomen Kulttuurirahastolta. Lue lisää Suomen Kulttuurirahastosta ja apurahoista heidän kotisivuiltaan. Tuki käytetään tulevissa Ropeconeissa.

Akateemisen seminaarin aikataulu

Seminaari järjestetään Zoomissa. Kaikki ilmoittautuneet osallistujat saavat linkin. Voit ilmoittautua seminaariin yllä olevan lomakkeen avulla.


09.30–09.45 Aloitussanat

09.45–10.45 Kutsupuhuja: Björn-Ole Kamm

10.45–11.00 Tauko

11.00-13.00 Sessio 1

– Harrer & Laiti: Outside the racist nostalgia box: rethinking Afrikan Tähti’s cultural depictions

– Tacq & Barbier: Community resources and authorship: how women authorship can give us an insight on resources mobilization in board games world

– Delgado: Designing Original Position – An investigation into the design process of justice-oriented civic board games

– Prax: Why do we even need Games Workshop? The case of Warhammer 40k on Tabletop Simulator

13.00–14.00 Tauko

14.00–15.30 Sessio 2

– Kaufman: Blades in the Dark as an affective system: an exploration of alternative play and alternative selves

– Apperley: From ‘the fiend factory’ to Fiend Folio: world building and monster design in AD&D

– Torner: From listservs to itch.io – indie tabletop role-playing games as post-digital space

15.30–15.45 Loppupuhe

Ota yhteyttä

academic.program@ropecon.fi