pic

Turvallisuus ja häirintä

Häirintä ja moderointi

EtäRopeconin moderaattorit valvovat keskustelua Ropeconin verkkoalustoilla. Discordissa voit ilmoittaa moderaattorille kirjoittamalla kanavalle viestin, joka alkaa sanalla !report, esimerkiksi:

”!report onko tää ihan asiallista?”

EtäRopeconin osallistujat sitoutuvat noudattamaan Ropeconin sääntöjä ja turvallisemman tilan periaatteita. Säännöt esitellään Ropeconin Discordiin kirjauduttaessa. Tapahtuman moderaattorien ja järjestäjien antamia ohjeita tulee seurata.

Lähitapahtumien tavoin myös EtäRopecon löytyvät häirintäyhdyshenkilöt, joihin kaikki osallistujat voivat ottaa yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat perjantaina klo 12-22, lauantaina klo 10-22 ja sunnuntaina klo 10-18 Discordista, numerosta 045 136 2943 (soittamalla) sekä sähköpostista hairinta@ropecon.fi. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi. Sähköposti on käytössä myös tapahtuman jälkeen.

Turvallisemman tilan huonetaulu

Ropeconissa saa vapaasti olla oma itsensä, loukkaamatta muita omalla käytöksellään ja kunnioittaen muiden oikeutta olla oma itsensä. Ropecon on häirinnästä ja syrjinnästä vapaa tapahtuma, jossa ei suvaita rasismia, seksismiä, syrjimistä vamman, terveydentilan, kielen tai sosiaalisen aseman perusteella eikä trans- tai homofobiaa missään muodossa.

Näin otat toiset huomioon Ropeconin verkkotapahtumassa:

Huomioi keskusteluissasi kaikilla kanavilla ja alustoilla, että Ropecon on kaiken ikäisille. Ota kaiken ikäiset osallistujat huomioon erityisesti jakamissasi kuvissa, giffeissä ja linkeissä. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.

Älä vähättele, nimittele, hauku tai solvaa muita käyttäjiä. 

Kunnioita toisten rajoja ja henkilökohtaista tilaa – myös yksityisviestejä tai muita etäyhteyksiä käyttäessä.

Kunnioita ihmisten moninaisuutta ja oikeuksia identiteetteihinsä. Älä oleta tai kommentoi kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.

Älä arvostele toisten ulkonäköä. Cosplay-asuja ja pukeutumista saa kehua, henkilökohtaisia ominaisuuksia ei. Cosplay kuuluu kaikille.

Kaikki harrastukset ja kiinnostukset ovat yhtä arvokkaita. Kenenkään ei tarvitse todistella faniuttaan. Älä arvota ketään hänen tietämyksensä tai kiinnostuksen kohteidensa perusteella.

Tue ja mahdollista toisten osallistuminen ja kuulluksi tuleminen. Hyväksy myös vähäisempi aktiivisuus.

Muista, että kaikki vammat tai sairaudet eivät näy päällepäin. Älä oleta kaikkien olevan terveitä. Huomioi muiden rajoitukset osallistumisessa ja keskustele aroista aiheista hienotunteisesti.

Hyväksy virheet ja erimielisyydet. Ole avoin asialliselle kritiikille.

Huomaa, että käytöksesi voi olla häiritsevää, vaikka et sitä sellaiseksi tarkoita.

Turvataan yhdessä hyvä kokemus kaikille

Ropecon on yleisötapahtuma, johon osallistuu eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia harrastajia, joiden kokemuspohja on hyvin erilainen. Ropeconin järjestäjät haluavat taata kaikille osallistujille turvallisen tilan ja sitä kautta mukavan kokemuksen. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuulu Ropeconiin, joten muistathan käyttäytyä kaikkia kohtaan kunnioittavasti koko viikonlopun ajan.

Häirinnällä tarkoitetaan muun muassa loukkaavaa nimittelyä, sukupuoleen tai ulkonäköön liittyvää halventavaa kommentointia, seksuaalissävytteistä ehdottelua ja puhetta, varjostamista, uhkaavaa käyttäytymistä sekä ei-toivottua koskettelua tai muuta fyysistä kontaktia. Häirintää voivat kokea kaikki sukupuolesta, iästä ja elämänkokemuksesta riippumatta. Jokainen määrittelee itse, mikä hänestä tuntuu häirinnältä, kukaan muu ei voi sitä tehdä.

Häirintä voi olla tahallista mutta myös tahatonta, eli viattomaksi tarkoitettu vitsi tai kommentti voikin toisista henkilöistä tuntua ahdistavalta. Tärkeintä on kunnioittaa toisten tahtoa. Jos toimintasi koetaan häiritseväksi tai sinulle huomautetaan siitä, lopeta välittömästi. Toistuva häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa tapahtuman verkkoalustoilta poistamiseen.

Jos koet häirintää, kehota tekijää lopettamaan. Jos huomaat jotain, jonka epäilet olevan häirintää, kysy rohkeasti tilanteen osallisilta onko kaikki kunnossa. Tarvittaessa voit aina ilmoittaa asiattomasta käytöksestä Discordin moderaattoreille tai pyytää apua tapahtuman häirintäyhdyshenkilöiltä. Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat tapahtuman aikana puhelimitse, sähköpostilla ja Discordissa.